IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej do wszystkich zainteresowanych ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej do wszystkich zainteresowanych ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych

Aktualności
02/12/2014 3:15 pm
10/12/2014 3:17 pm