IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Kreatywność i innowacyjność na styku nauki i biznesu podczas VII Letniej Szkoły Innowacji

Kreatywność i innowacyjność na styku nauki i biznesu podczas VII Letniej Szkoły Innowacji

Aktualności
12/09/2013 11:18 am
20/09/2013 12:17 pm