IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Korzystne zmiany dla naukowców w nowej ustawie o zamówieniach publicznych

Korzystne zmiany dla naukowców w nowej ustawie o zamówieniach publicznych

Aktualności
16/04/2014 4:22 pm
24/04/2014 5:17 pm