IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych przegłosowane przez Sejm

Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych przegłosowane przez Sejm

Aktualności
07/02/2014 3:12 pm
15/02/2014 3:17 pm