IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach programu „Horyzont 2020”

Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach programu „Horyzont 2020”

Aktualności
22/07/2014 8:25 am
30/07/2014 9:17 am