IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Konsultacje społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym rozpoczęte

Konsultacje społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym rozpoczęte

Aktualności
23/07/2013 12:44 pm
11/09/2013 5:07 pm