IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Kończą się prace nad nowym sposobem oceny jednostek naukowych

Kończą się prace nad nowym sposobem oceny jednostek naukowych

Aktualności
09/09/2015 4:15 pm
17/09/2015 3:17 pm