IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Kierunki zamawiane: w nowej edycji nacisk na kompetencje ważne na rynku pracy

Kierunki zamawiane: w nowej edycji nacisk na kompetencje ważne na rynku pracy

Aktualności
26/05/2014 6:00 pm
03/06/2014 6:17 pm