IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / KRASP: popieramy główne kierunki regulacji w nowym projekcie Konstytucji dla Nauki

KRASP: popieramy główne kierunki regulacji w nowym projekcie Konstytucji dla Nauki

Aktualności
01/02/2018 1:49 pm
09/02/2018 2:18 pm