IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Gowin: zwiększenie autonomii uczelni kluczowe w Ustawie 2.0.

Gowin: zwiększenie autonomii uczelni kluczowe w Ustawie 2.0.

Aktualności
19/06/2017 1:13 pm
27/06/2017 1:17 pm