IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Gowin: uczelnie będą miały czas dostosować się do Ustawy 2.0.

Gowin: uczelnie będą miały czas dostosować się do Ustawy 2.0.

Aktualności
13/04/2017 3:09 pm
21/04/2017 3:17 pm