IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Gowin podczas inauguracji roku akademickiego: Wprowadźmy okręt nauki polskiej na szerokie wody

Gowin podczas inauguracji roku akademickiego: Wprowadźmy okręt nauki polskiej na szerokie wody

Aktualności
05/10/2017 11:10 am
13/10/2017 11:17 am