IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Forsal: O rewolucji 4.0, doktoratach wdrożeniowych i kształceniu kadr dla innowacyjnej gospodarki

Forsal: O rewolucji 4.0, doktoratach wdrożeniowych i kształceniu kadr dla innowacyjnej gospodarki

Aktualności
16/04/2018 1:51 pm
24/04/2018 2:17 pm