IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Dr hab. Jacek Guliński ustąpił z funkcji Podsekretarza Stanu

Dr hab. Jacek Guliński ustąpił z funkcji Podsekretarza Stanu

Aktualności
28/11/2014 2:48 pm
06/12/2014 3:17 pm