IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Dr hab. Jacek Guliński spotkał się z Robertem-Janem Smits’em, dyrektorem generalnym w Dyrekcji Generalnej KE

Dr hab. Jacek Guliński spotkał się z Robertem-Janem Smits’em, dyrektorem generalnym w Dyrekcji Generalnej KE

Aktualności
26/03/2014 10:54 am
03/04/2014 12:17 pm