IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Dr hab. Jacek Guliński na spotkaniu High Level Group on Innovation Policy Management w Dublinie

Dr hab. Jacek Guliński na spotkaniu High Level Group on Innovation Policy Management w Dublinie

Aktualności
13/12/2013 11:17 am
21/12/2013 4:17 pm