IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Doktoranci zaprezentują założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym – transmisja na żywo

Doktoranci zaprezentują założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym – transmisja na żywo

Aktualności
17/05/2017 10:25 am
25/05/2017 11:17 am