IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Cudzoziemcy w Polsce łatwiej potwierdzą swoje wykształcenie. Na nowym prawie skorzystają też uchodźcy.

Cudzoziemcy w Polsce łatwiej potwierdzą swoje wykształcenie. Na nowym prawie skorzystają też uchodźcy.

Aktualności
24/09/2015 12:02 pm
02/10/2015 11:17 am