IHE / RSS News / Aktualności PW / Wojciech Mazurczyk z WEiTI koordynatorem projektu do walki z cyberprzestępczością

Wojciech Mazurczyk z WEiTI koordynatorem projektu do walki z cyberprzestępczością

Criminal Use of Information Hiding (CUIng) - inicjatywa utworzona wspólnie z Europolem (European Cybercrime Centre) - ma na celu monitorowanie wykorzystywania technik ukrywania informacji przez cyberprzestępców. Dzięki temu możliwe będzie także opracowanie metod skutecznego przeciwdziałania takim praktykom.

Uczelnia
01/07/2016 10:53 am
09/07/2016 11:17 am