IHE / RSS News / Aktualności PW / Wigilia ogólnouczelniana 2014

Wigilia ogólnouczelniana 2014

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wraz z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Politechniki Warszawskiej i Akademickim Stowarzyszeniem Katolickim Soli Deo zapraszają wszystkich studentów i pracowników naszej Uczelni na Wieczór Wigilijny.

Uczelnia
13/12/2014 9:23 am
21/12/2014 10:17 am