IHE / RSS News / Aktualności PW / Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej

Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej

Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej to projekt, którego celem jest uzyskanie znaczącej poprawy infrastruktury dydaktycznej i badawczej poprzez rewitalizację i modernizację posiadanych budynków oraz uzupełniającą budowę obiektów, w tym również rozwój bazy laboratoryjnej.

Uczelnia
19/06/2015 7:47 am
27/06/2015 9:17 am