IHE / RSS News / Aktualności PW / Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe

Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW serdecznie zapraszają na ostatni wykład kończący drugi cykl Seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Prelekcję pt.: „Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe”, wygłoszą dr hab. inż. Jacek Starzyński - prof. PW i dr inż. Robert Szmurło z Wydziału Elektrycznego PW.

Badania i nauka
22/01/2015 10:07 am
30/01/2015 10:17 am