IHE / RSS News / Aktualności PW / Stypendia dla słuchaczy studiów podyplomowych International MBA z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Stypendia dla słuchaczy studiów podyplomowych International MBA z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Decyzją Jego Magnificencji Rektora przyznane zostały 3 stypendia w wysokości 25% wartości czesnego dla najlepszych kandydatów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej na kierunku International MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Studenci PW
17/07/2013 10:24 am
25/07/2013 11:17 am