IHE / RSS News / Aktualności PW / Spotkanie Delegacji KRASP z delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

Spotkanie Delegacji KRASP z delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

W dniach 1-4 kwietnia br. w Poznaniu odbyła się wizyta delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, zorganizowana w ramach projektu pomocowego MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” (lider projektu – prof. J. Woźnicki). Uczelnią-gospodarzem wizyty był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczelnia
11/04/2019 11:12 am
21/04/2019 2:18 am