IHE / RSS News / Aktualności PW / Sondaż studencki #powiedzPW „Strona internetowa PW”

Sondaż studencki #powiedzPW „Strona internetowa PW”

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii we współpracy z Biurem ds. Promocji i Informacji zorganizowało kolejny sondaż z serii #powiedzPW. Tym razem studenci mają szansę wyrazić swoją opinię na temat głównej strony internetowej Politechniki Warszawskiej.

Studenci PW
05/04/2019 2:30 pm
29/04/2019 4:18 am