IHE / RSS News / Aktualności PW / Silna pozycja Absolwentów PW w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń

Silna pozycja Absolwentów PW w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń

Inżynierowie osiągający najwyższe zarobki to osoby, które tytuł magistra inżyniera uzyskały na Politechnice Warszawskiej. 

Uczelnia
20/05/2015 2:40 pm
28/05/2015 3:17 pm