IHE / RSS News / Aktualności PW / Radar pasywny PaRaDe

Radar pasywny PaRaDe

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej opracowali Demonstrator Radaru Pasywnego (Passive Radar Demonstrator) urządzenie, którego ukończenie zostało ukoronowane weryfikacją poligonową.

Badania i nauka
04/09/2013 3:05 pm
12/09/2013 4:17 pm