IHE / RSS News / Aktualności PW / Porozumienie MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Porozumienie MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Współpraca naukowo-badawcza na rzecz obronności – to główna idea przyświecająca podpisanej 23 sierpnia 2018 r. umowie między Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej a Wojskowym Instytutem Uzbrojenia.

Uczelnia
27/08/2018 1:22 pm
06/09/2018 2:18 pm