IHE / RSS News / Aktualności PW / Porozumienie ARP S.A. i Politechniki Warszawskiej

Porozumienie ARP S.A. i Politechniki Warszawskiej

28 listopada 2013 roku zawarto porozumienie między Politechniką Warszawską a ARP S.A. Dokument podpisali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor Politechniki Warszawskiej oraz wiceprezesi ze strony Agencji: Marcin Zieliński oraz dr Jerzy Góra.

Uczelnia
05/12/2013 2:17 pm
17/12/2013 4:17 pm