IHE / RSS News / Aktualności PW / Politechnika Warszawska w Klastrze "Polskie Tunele Aerodynamiczne"

Politechnika Warszawska w Klastrze "Polskie Tunele Aerodynamiczne"

Nasza Uczelnia, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Instytut Lotnictwa podpisały umowę ramową o współpracy długofalowej w ramach Klastra "Polskie Tunele Aerodynamiczne" (PTA).

Uczelnia
22/07/2016 9:47 am
30/07/2016 10:17 am