IHE / RSS News / Aktualności PW / Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Technologii Cieplnej

Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Technologii Cieplnej

W dniu 28 marca 2019 r. w dziekanacie Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa została podpisana umowa o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej pomiędzy Politechniką Warszawską – Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa a firmą BUDIMEX S.A. wybraną w trybie przetargowym negocjacji z ogłoszeniem.

Uczelnia
01/04/2019 3:42 pm
09/04/2019 4:18 pm