IHE / RSS News / Aktualności PW / PW pełna wynalazków

PW pełna wynalazków

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) wraz z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską zapraszają na ósmą edycję Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2014. 

Uczelnia
12/09/2014 2:57 pm
20/09/2014 3:17 pm