IHE / RSS News / Aktualności PW / Oferta Biura Karier

Oferta Biura Karier

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza w pierwszej połowie maja na warsztaty i spotkanie z pracodawcą. Wydarzenia skierowane są do Studentów naszej Uczelni.

Studenci PW
30/04/2015 10:33 am
08/05/2015 11:17 am