IHE / RSS News / Aktualności PW / Możliwość odbycia służby przygotowawczej

Możliwość odbycia służby przygotowawczej

Studenci posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego mogą pełnić służbę przygotowawczą w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

07/05/2013 12:00 pm
17/05/2013 3:17 pm