IHE / RSS News / Aktualności PW / Młodzi Innowacyjni z PW

Młodzi Innowacyjni z PW

Reprezentanci naszej Uczelni wśród laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Innowacyjni 2015 dla najlepszych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich w dziedzinach Automatyka · Robotyka · Pomiary. 

Uczelnia
29/05/2015 4:01 pm
06/06/2015 4:17 pm