IHE / RSS News / Aktualności PW / Miedzynarodowy Kongres Morski Młodych "Młodzi na fali"

Miedzynarodowy Kongres Morski Młodych "Młodzi na fali"

W dniach 7-8 czerwca 2016 roku w Szczecinie odbędzie się 4. Międzynarodowy Kongres Młodych. Przedsięwzięcie pozwoli propagować wiedzę z zakresu prawa morskiego, ochrony środowiska, logistyki, rybołówstwa, rybactwa, przemysłu przetwórczego, energetyki i innych dziedzin, które w dobie rozwoju gospodarczego podlegają coraz częstszym dyskusjom.

Studenci PW
11/04/2016 12:35 pm
19/04/2016 1:17 pm