IHE / RSS News / Aktualności PW / Kreatywny Semestr Projektowy – zajęcia dla pomysłowych

Kreatywny Semestr Projektowy – zajęcia dla pomysłowych

Kreatywny Semestr Projektowy to dodatkowe semestralne zajęcia projektowe realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas tych zajęć studenci studiów I i II stopnia z różnych wydziałów PW realizują w grupach otwarte zadania projektowe. Uczestnicy zajęć zyskają 4 punkty ECTS za semestr ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. Zapisy trwają do 6 do 20 lutego 2018.

Studenci PW
31/01/2018 9:14 am
08/02/2018 9:18 am