IHE / RSS News / Aktualności PW / KARIEROpomocni zapraszają na warsztaty

KARIEROpomocni zapraszają na warsztaty

Biuro Karier zaprasza studentów PW na profesjonalne warsztaty z doskonalenia umiejętności społecznych.

Studenci PW
14/10/2013 12:54 pm
22/10/2013 1:18 pm