IHE / RSS News / Aktualności PW / Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle

Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle

Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle” ma na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WIM PW poprzez modyfikację programu nauczania dla studiów I stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, uwzględniającą sytuację rynku pracy i zapotrzebowanie pracodawców w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015 roku.

05/12/2012 2:02 pm
15/12/2012 4:17 pm