IHE / RSS News / Aktualności PW / Innowacyjna nawierzchnia drogowa dziełem zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej

Innowacyjna nawierzchnia drogowa dziełem zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej

Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych profesora Piotra Radziszewskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej opracował nowe lepiszcze gumowo-asfaltowe.

Badania i nauka
01/08/2013 12:11 pm
09/08/2013 12:17 pm