IHE / RSS News / Aktualności PW / Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy płockiej Filii PW

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy płockiej Filii PW

W dniu 2 grudnia 2013 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Rada ta jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Uczelnia
09/12/2013 1:25 pm
17/12/2013 2:17 pm