IHE / RSS News / Aktualności PW / Forum Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

Forum Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

4 lutego 2014 roku odbyło się spotkanie z cyklu Forum Obronności i Bezpieczeństwa. Seminarium dotyczyło platform bezzałogowych i systemów mobilnych.

Uczelnia
10/02/2014 1:27 pm
18/02/2014 2:17 pm