IHE / RSS News / Aktualności PW / Forum Młodych Mistrzów

Forum Młodych Mistrzów

W ramach największej w kraju konferencji branży IT – Forum Teleinformatyki organizowana jest sesja Forum Młodych Mistrzów, skierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów ze środowiska uczelnianego i instytutowego pracujących samodzielnie lub w ramach kół zainteresowań naukowych.

Studenci PW
22/05/2014 9:24 am
30/05/2014 10:17 am