IHE / RSS News / Aktualności PW / Drogowskazy Kariery 2017

Drogowskazy Kariery 2017

Drogowskazy Kariery to Ogólnopolski Program Edukacyjny pomagający studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w renomowanych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz szkolenia dostarczane przez liderów branżowych.

Studenci PW
27/03/2017 10:09 am
04/04/2017 10:17 am