IHE / RSS News / Aktualności PW / 10-lecie Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej

10-lecie Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej

21 marca 2015 odbyły się obchody 10-lecia Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej, która formalnie rozpoczęła swoją działalność wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Uczelnia
10/04/2015 10:35 am
18/04/2015 4:18 pm